แนะแนวเรียนวันอาทิตย์ ปวช.ปวส.และ ปริญญาตรี

 

หน่วยพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างคุณวุฒิด้านวิชาชีพ ของกลุ่มตลาดแรงงาน

       ได้เริ่มดำนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดการเรียนการสอนให้กับผู้ที่ทำงานแล้ว แต่ยังขาดคุณวุฒิ เพื่อนำไปปรับระดับตำแหน่งในการทำงาน หรือ ผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ในการทำงาน โดยจัดการเรียนการสอนแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  โดยการนำประสบการณ์ในการทำงานมาเทียบโอนในรายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แบบภาคสมทบ เหมือนภาคปกติ และ แบบทวิภาคี โดยที่ผู้มาศึกษาต่อ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นำไปปรับระดับในที่ทำงาน นำไปศึกษาต่อ หรือ สอบเข้าตามหน่วยงานราชการต่างๆ และ ในการมาศึกษาต่อนั้น มีทั้งผู้ที่มาติดต่อด้วยตนเอง หรือ หน่วยงาน บริษัทฯต่างๆ จัดส่งมาเรียน เพราะการจบการศึกษาทางด้านวิชาชีพนั้น เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากที่นี่ ได้นำไปเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และ องค์กร มากกว่า ๑,๐๐๐ คน 

 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง หน่วยพัฒนาบุคลากรฯ ดังนี้ 

๑.  เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาต่อในวิชาชีพของผู้มีงานทำ และ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

๒.  เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ และ ตลาดแรงงาน

๓.  เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ในด้านการทำงานของสถานประกอบการต่างๆ

๔.  เพื่อให้ผู้มาเรียนสามารถใช้เวลาว่าง หรือ หยุดพักจากการทำงาน มาเสริมสร้าง หาความรู้เพิ่มเติม โดยไม่กระทบกับรายได้

 

โดยการเรียน การสอน จะใช้เวลาในวันหยุด คือ วันอาทิตย์ หรือ เวลาว่างจากการทำงาน มาทำการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

ผู้ที่เข้ามาศึกษาส่วนมาก ก็จะได้ความรู้ เพื่อน และ สังคมใหม่ๆ ที่ดี และ มั่นคงกว่าเดิม

 

 

 

 

 

เรียนวันอาทิตย์ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

ม.3,ม3,ม6,ม.6,ทำงานแล้ว,ปวช.,ปวส.,เรียนต่อ,เรียน, วันอาทิตย์,ปวช,ปวส,ภาคพิเศษ,ทำงาน,เทียบโอน,สมทบ,ทวิภาคี,ปรับวุฒิ,เพิ่มตำแหน่ง,1ปีจบ,จบง่าย,ผ่อน,เรียนไม่จบ,จบไว,จบเร็ว,ไม่แพง,เรียนง่าย,เรียนทางไกล,ออนไลน์,ปริญญาตรี,

 
Online:  4
Visits:  749,258
Today:  70
PageView/Month:  5,811