แนะแนวเรียนวันอาทิตย์ ปวช.ปวส.และ ปริญญาตรี

 

กรอกข้อมูลเบื้องต้น ในการสมัครเรียน


ขั้นตอนการสมัคร มี 2 วิธีดังนี้

 

1.สมัครด้วยตนเอง


  เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

 1.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว จำนวน 4 รูป

 2.  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

 3.  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

 4.  สำเนาวุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หน้า-หลัง จำนวน 3 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

 5.  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล(ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

 6.  ใบรับรองการทำงานการทำงาน อย่างน้อย 2 ปี (ถ้ามี)

 7.  ค่าสมัครเรียน 3,800.- บาท

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  โทร.086-3612131

 

2.สมัครผ่านทางอีเมล์

    2.1 ดาวน์โหลดใบสมัคร "ได้ที่นี่"

    2.2 เตรียมเอกสารดังนี้  สแกน หรือ ถ่ายรูป

              1.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว จำนวน 4 รูป

                2.  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

                3.  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

                4.  สำเนาวุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หน้า-หลัง จำนวน 3 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

                5.  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล(ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

                6.  ใบรับรองการทำงานการทำงาน อย่างน้อย 2 ปี (ถ้ามี)

     2.3 แนบเอกสารและใบสมัคร ส่งมาที่  email : luck-01@hotmail.co.th   

          (อย่าลืมแจ้งชื่อและเบอร์ติดต่อกลับ)

     2.4 รอการติดต่อกลับเรืองการชำระค่าสมัครเรียน

 


ม.3,ม3,ม6,ม.6,ทำงานแล้ว,ปวช.,ปวส.,เรียนต่อ,เรียน, วันอาทิตย์,ปวช,ปวส,ภาคพิเศษ,ทำงาน,เทียบโอน,สมทบ,ทวิภาคี,ปรับวุฒิ,เพิ่มตำแหน่ง,1ปีจบ,จบง่าย,ผ่อน,เรียนไม่จบ,จบไว,จบเร็ว,ไม่แพง,เรียนง่าย,เรียนทางไกล,ออนไลน์,ปริญญาตรี,


 

 

เรียน ปวช. ปวส. วันอาทิตย์


 
Online:  3
Visits:  749,241
Today:  53
PageView/Month:  5,792